Reservdelar


 

Många av våra befintliga kunder som vi har långvariga relationer med och som finns i flertal olika branscher, såsom industriellmärkning, hjälpmedel och produkter till sjukvården, belysningsteknik samt dörrautomatik, har insett fördelarna med att låta Diatron handha och producera deras reservdelar eftersom hanteringen oftast är tidskrävande och kostsamt för respektive företag eftersom volymerna oftast produceras i mindre antal.

Trots detta så har man en lagstadgad skyldighet att tillhandahålla reservdelar till marknaden och genom att man väljer Diatron som samarbetspartner så kan vi med hjälp av vår utvecklingsavdelning hålla produkten uppdaterad i princip hur länge som kunden önskar detta. Som en service lägger vi upp produkten i lager och kan ropas av inom ett par dygn vilket skapar god service och tillgänglighet samt kundnytta.

Powered by liveSite Get your free site!