Välkommen till DIATRON

Diatron är beläget i Svedala mellan Malmö och Sturup flygplats. Diatron erbjuder tjänster inom elektronikproduktion samt produktutveckling med fokus på elektronik och mjukvara med tillhörande mekanik.

Diatron är sedan många år tillbaka en betrodd samarbetspartner vid utveckling av en mängd produkter och produktsystem inom elektronik. Det gäller allt från enkelt sammansatta elektronikprodukter till intelligenta system med hög grad av komplexitet.

Att välja Diatron som samarbetspartner innebär att göra framtidssäkra investeringar. Vårt engagemang slutar nämligen inte med leverans av produkten, utan vi tar även ansvar på lång sikt och utför service, underhåll samt reparationer av äldre enheter även efter garantitidens slut.

Vi har också den breda kunskap och långa erfarenhet som behövs för att åta oss helt fristående service av elektroniska system från andra tillverkare.

För våra kunders räkning bevakar vi även ny teknik och ger förslag till förbättringar och kostnadsbesparingar. Samtidigt tar vi hand om problem som exempelvis uppstår när komponenter inte längre finns tillgängliga och måste ersättas med alternativa lösningar.

Från Diatrons sida erbjuder vi även konsulttjänster av flera slag: Rådgivning som idégivare när ny teknik ska införas, granskning av befintliga konstruktioner och därpå följande förslag på bättre och mer kostnadseffektiva lösningar, riskbedömningar, separata EMC-mätningar av befintliga produkter med eventuella åtgärdsförslag samt fristående CAD-layout för kunds egen konstruktion.

Powered by liveSite Get your free site!